ความหมายการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตเป็นการติดตั้งโปรแกรมหรือชุดคำสั่งโดยการนำซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งบนอุปกรณ์เทคโนโลยี ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้อุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นเกิดความเสียหายได้

ซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่คอยสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยซอฟแวร์ที่นักเรียนอาจรู้จักและเคยใช้งาน ได้แก่ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมประมวลคำ และโปรแกรมนำเสนอ

ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เป็นซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจะต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟแวร์ดังกล่าวลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนจึงสามารถใช้งานได้

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email