วัฒนธรรมด้านประเพณี

4.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเพณีที่สำคัญ เช่น การแห่ปราสาทผึ้ง การแห่เทียนพรรษา การไหลเรือไฟ การแห่ผีตาโขน การแห่นางแมว การทำบุญบั้งไฟ

4.2 ภาคเหนือ

ประเพณีของภาคเหนือ เช่น ปอยหลวง ปอยลูกแก้ว ยี่เป็ง งานสลากภัต
งานทานโคม

4.3 ภาคใต้

ประเพณีของภาคใต้ เช่น การชักพระ การทำบุญเดือนสิบ การแห่ผ้าขึ้นธาตุ

4.4 ภาคกลาง

ประเพณีของภาคกลาง เช่น การรับบัว การวิ่งควาย การตักบาตรเทโว

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email