ลักษณะของข้อมูลที่มานำเสนอ

ลักษณะของข้อมูลที่มานำเสนอ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ครอบคลุม (1) ข้อมูลตัวเลข (2) ข้อมูลตัวอักขระ (3) ข้อมูลกราฟิก (4) ข้อมูลเสียง และ (5) ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

  1. ข้อมูลตัวเลข คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ทั้งจำนวนเต็ม, จำนวนจริง หรือทศนิยม ใช้สำหรับคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น 0, 1, 2, 3.14, 2563, 2020 เป็นต้น
ข้อมูลตัวเลข
  1. ข้อมูลตัวอักขระ คือ ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนภาษาต่าง ๆ ทุกภาษา เช่น ตัวอักษร A-Z, ก-ฮ, สระ ะ า ิ ี, วรรณยุกต์ ่ ้ ๊ ๋, สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่างๆ
ข้อมูลตัวอักขระ
  1. ข้อมูลกราฟิก คือ ข้อมูลที่เป็นลักษณะรูปภาพ, รูปจำลอง, รูปวาด, ภาพถ่าย, แผนภูมิ เป็นต้น
ข้อมูลกราฟิก
  1. ข้อมูลเสียง คือ ข้อมูลเสียงต่างๆ เช่น เสียงเพลง, เสียงสนทนากัน, เสียงร้องของสัตว์, เสียงฝนตก เป็นต้น
ข้อมูลเสียง
  1. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว คือ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวต่าง เช่น วิดีโอ, แอนิเมชัน หรือภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆ
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email