อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มักพบโปรแกรมที่เรียกว่า มัลแวร์ (Malicious Software : Malware) ซึ่งเป็นเครื่องมือก่อปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่แฝงมากับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง โดยมัลแวร์ที่พบในปัจจุบันมี 6 ประเภท ครอบคลุม (1) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (2) หนอนอินเทอร์เน็ต (3) โปรแกรมดักจับข้อมูล (4) โปรแกรมโฆษณา (5) โปรแกรมเรียกค่าไถ่ และ (6) ม้าโทรจัน

  1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อขัดขวางการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรําคาญ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ โดยไวรัสคอมพิวเตอร์มักติดมากับไฟล์งานต่าง ๆ และจะทำงานเมื่อมีการเปิดใช้งานไฟล์งานนั้นขึ้นมา
  2. หนอนอินเทอร์เน็ต หรือวอร์ม (Worm) เป็นโปรแกรมอันตรายที่ใช้วิธีหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัย แล้วแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วทำให้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเกิดความเสียหายที่รุนแรง
  3. โปรแกรมดักจับข้อมูล หรือสปายแวร์ (Spyware) เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปใช้ในการโฆษณา
  4. โปรแกรมโฆษณา หรือแอ็ดแวร์ (Advertising Supported Software:Adware) เป็นโปรแกรมที่แฝงมากับโปรแกรมทั่วไป ทำหน้าที่แสดงโฆษณาอย่างต่อเนื่องหรือดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติ ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้
  5. โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomeware) เป็นโปรแกรมที่ขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลภายในอุปกรณ์เทคโนโลยีโดยการเข้ารหัสจนกว่าผู้ใช้จะจ่ายเงินให้ผู้เรียกค่าไถ่จึงจะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานไฟล์ดังกล่าว
  6. ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่หลอกลวงผู้ใช้ให้ติดตั้งและเรียกใช้งาน แต่เมื่อเรียกใช้งานแล้วจะเริ่มทำงานเพื่อสร้างปัญหาตามที่ผู้เขียนกำหนด เช่น ลักลอบส่งออกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ทำลายระบบ
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email