ประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office)

ทบทวนความรู้เดิม

โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้มีระบบในการจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านต่าง ๆ เป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

นักเรียนคิดว่า ประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) มีอะไรบ้าง?

ใบงานที่ 2 ประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office)

ให้นักเรียนจับกลุ่มๆละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนประโยชน์ ของโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที กลุ่มใดเขียนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงานเพิ่มเติม โดยที่ให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งผู้สอน ร่วมกันเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น

ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น

  • google sheets
  • google Slides
  • google Docs

ขั้นสรุปบทเรียน

โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 ซื้อครั้งเดียว โดย ชําระเงินเพียงครั้งเดียวเพื่อรับแอป Microsoft Office สําหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง วิธีที่ 2 จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปี และสามารถเลือกประเภทตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ (Microsoft 365) โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้วิธีได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการ ที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น

– google sheets มีฟังก์ชันการทำงาน คล้ายกับโปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel)
– google Slides มีฟังก์ชันการทำงาน คล้ายกับโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
– google Docs มีฟังก์ชันการทำงาน คล้ายกับโปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Word)

และในปัจจุบัน โปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ ยังสามารถทำงานร่วมกันร่วมกันได้แม้จะอยู่คนละพื้นที่ หรือคนละเวลา โดยที่ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกัน

Print Friendly, PDF & Email