หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้น เครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมมีมากมาย ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น การเขียนโปรแกรมเป็นการนำเข้าข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่ง โดยการเขียนโปรแกรมบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต้องใช้การตรวจสอบทีละคำสั่งแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ มีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมจะนำบล็อกคำสั่งมาต่อกัน เช่น การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่หรือทำงานไม่สิ้นสุด

โครงสร้างการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รู้จักการเขียนโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนไหว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด
Print Friendly, PDF & Email