สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ในการเก็บข้อมูลในฐานะข้อมูลจะมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้คนหนึ่งเข้าถึงข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่า จะให้เข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง หรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใดบ้าง

ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนได้ แต่ไม่ควรได้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลประวิติส่วนตัวของพนักงานทั่วไป

ผลกระทบการละเมิดลิขสิทธิ์

  1. การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกหรือขโมยผลงาน ทำให้ไม่มีการพัฒนาใด ๆ เกิดขึ้น
  2. การละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้ไม่มีการพัฒนา จึงไม่มีการลงทุนเกิดขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโต
  3. สร้างนิสัยจนกลายเป็นคนชอบคัดลอกผลงานของผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
  4. การละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

โดยสรุป สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ในการเก็บข้อมูลในฐานะของข้อมูลจะมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้คนหนึ่งเข้าถึงข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่า จะให้เข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง หรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใดบ้าง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email