ข้อดีและข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์

ข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์

  • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็ว
  • ช่วยสร้างผลงาน และรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน
  • เป็นสื่อนำเสนอผลงานของตนเอง
  • ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  • เป็นคลังความรู้ขนาดย่อม สามารถซักถาม เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล
สามารถติดต่อคนที่ห่างไกลหรือไม่ได้ติดต่อกันมานานได้ง่ายขึ้น

ข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์

  • เว็บไซต์ที่ให้บริการบางเว็บไซต์ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเรา
  • มีมิจฉาชีพแฝงตัวเพื่อหลอกลวงจำนวนไม่น้อย
  • เป็นแหล่งละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ทำให้ผู้สร้างผลงานตัวจริงเสียผลประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยผลงานหรือถูกแอบอ้าง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email