การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นข้อความ

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความเป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย

ตัวอย่าง การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ

วายุออกแบบโปรแกรมแสดงขั้นตอนการทำงานของพัดลมด้วยการเขียนเป็นข้อความดังนี้

  1. โปรแกรมรับค่าความแรงของพัดลมจากผู้ใช้งาน
  2. ตรวจสอบหมายเลขที่กดเพื่อกำหนดความแรงของพัดลม
    1. ถ้ากดหมายเลข 0 หมายความว่าให้พัดลมหยุดทำงาน
    2. ถ้ากดหมายเลข 1 หมายความว่าพัดลมมีความแรงลมน้อย
    3. ถ้ากดหมายเลข 2 หมายความว่าพัดลมมีความแรงลมปานกลาง
    4. ถ้ากดหมายเลข 3 หมายความว่าพัดลมมีความแรงลมมาก
Print Friendly, PDF & Email