การแก้ปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน

• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

แบบทดสอบหลังเรียน
Print Friendly, PDF & Email