ความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นับเป็นประเด็นสำคัญที่พลเมืองดิจิทัลต้องเรียนรู้ไว้ ไม่ต่างจากการสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในโลกจริง ในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักความเสี่ยงออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้วิธีการเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

เมื่อข้อมูลปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้การรวบรวมข้อมูลการเข้าถึง การค้นหา และการแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย และรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลบางประเภทที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลประวัติการรักษา อาจรั่วไหลสู่สาธารณะได้ บางครั้งข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถูกเก็บไว้โดยสถานพยาบาล อาจรั่วไหลไปสู่บริษัทที่มีการประชาสัมพันธ์การขายผ่านโทรศัพท์มือถืออาจทำให้เจ้าของหมายเลขนั้นถูกรบกวนโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น นักเรียนโพสต์รูปของตนเองและเพื่อนไว้ในเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม แต่เพื่อนของนักเรียนอาจได้ผลกระทบจากรูปนั้นก็เป็นได้

การปกป้องข้อมูลส่วนตัวสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

  1. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เช่น ไม่ทักทายหรือไม่บอกรหัสผ่านหรือเลขประจำตัวประชาชน
  2. รู้จักเก็บข้อมูลส่วนตัวสำคัญไม่ให้คนอื่นทราบ หรือแม้แต่การออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน
  3. ควรจะรักษาระดับความสัมพันธ์และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในโลกดิจิทัล
  4. ควรกำหนดตัวตนของตนเองในการเล่นเกมเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีต่อเรา

โดยสรุป ความสำคัญของความเป็นส่วนตัวเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และสามารถนำข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นไปกระทำการใดๆที่เกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลได้ โดยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวสามารถทำได้ดังนี้ (1) ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (2) เก็บข้อมูลส่วนตัวไม่ให้คนอื่นทราบ (3) รักษาระดับความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นในโลกโซเชียล และ (4) กำหนดความเป็นตัวคนของตนเองในโลกโซเชียล

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email