การป้องกันและระวังภัยจากเครือข่ายสังคมออนไลน์

  1. ก่อนโพสต์ข้อมูลใดๆ ควรมีการตรวจสอบให้รอบคอบ เพราะผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
  2. ระวังการคลิกลิงค์ (Link) หรือข้อความที่แชร์ต่อมาจากผู้อื่น เพราะอาจนำไปสู่ไวรัส หรือการโจรกรรมข้อมูล
  3. คัดกรองผู้ที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อน หรือเชื่อมโยงกับเรา หรือหลีกเลี่ยงการตอบรับคนแปลกหน้า เพราะอาจเป็นมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา
  4. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสำคัญๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขบัตรเครติด, ตำแหน่งที่อยู่ เป็นต้น
  5. ใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารต่างๆ อย่าเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่มาในทันที เพราะอาจเป็นข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่เผยแพร่มานานแล้ว
  6. ดูแลการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สอนให้บุตรหลานใช้งานอย่างถูกวิธี และระมัดระวังภัยจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่เสมอ
การป้องกันและระวังภัยจากเครือข่ายสังคมออนไลน์

โดยสรุป การป้องกันและระวังภัยจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอยู่ 6 ประการ ครอบคลุม (1) ต้องตรวจสอบก่อนโพส (2) ระวังการคลิกลิงก์ (3) คัดกรองบุคคลที่ไม่รู้จัก (4) ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (5) วิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับ และ (6) ดูแลการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email