เทคนิคการนำเสนอ

การนำเสนอข้อมูลให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

เทคนิคการนำเสนอ
  1. ลดหรือตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก ให้นำเสนอเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
  2. จัดวางข้อมูลให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ดูความเหมาะสมของหน้าจอนำเสนอ ไม่จัดวางข้อมูลให้รกจนเกินไป
  3. ใช้สีสันมาช่วยในการนำเสนอ หัวข้อหรือข้อความสำคัญควรมีการเน้นสีสัน เพื่อให้ผู้ชมสนใจ
  4. ใช้กราฟิกมาช่วยในการนำเสนอ การใช้แผนภูมิก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้งานนำเสนอของเราน่าสนใจยิ่งขึ้น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email