ส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ

ส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ

หมายเลข 1 แถบหัวเรื่อง (Title Bar) เป็นแถบที่แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อของเอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

หมายเลข 2 แถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบเครื่องมือในโปรแกรมที่รวบรวมกลุ่มเครื่องมือตามลักษณะการใช้งาน

หมายเลข 3 แถบเครื่องมือด่วน จะตั้งอยู่ตามค่าเริ่มต้นที่ด้านบนของหน้าต่าง Word และจะให้เข้าถึงด่วนไปยังเครื่องมือที่ใช้บ่อย สามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนได้เอง

หมายเลข 4 Backstage View แสดงรายละเอียดชองไฟล์งานปัจจุบันที่ทำงานอยู่ สามารถเข้าไปดูได้โดยคลิกที่เมนู File ซึ่งจะเห็นรายละเอียดต่างๆ ซ่อนอยู่

หมายเลข 5 Scroll Bar ใช้สำหรับเลื่อนดูเอกสารทั้งหมด

หมายเลข 6 control Bar เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการควบคุมขนาดของโปรแกรม

หมายเลข 7 แถบเลื่อนย่อขยายหน้าต่าง ใช้เลื่อนเพื่อย่อ-ขยายหน้าต่างโปรแกรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email