การจัดลำดับผลลัพธ์

การจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหา จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาสามารถทำได้ ดังนี้

1. พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ

พิมพ์คําค้นหาที่ต้องการค้นหาลงบนโปรแกรมค้นหา แล้วกดค้นหา จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมค้นหา

พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ

2. เลือก “การตั้งค่า” และ “การค้นหาขั้นสูง”

คลิกเลือก “การตั้งค่า” บนหน้าต่างแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมค้นหา

คลิกเลือก “การตั้งค่า”

3. เลือก “การค้นหาขั้นสูง”

แล้วเลือก “การค้นหาขั้นสูง”

เลือก “การค้นหาขั้นสูง”

4. กรอกข้อมูลการค้นหาที่ต้องการ

เมื่อพบกับหน้าต่างการค้นหาขั้นสูงแล้ว ให้กรอกข้อมูลการค้นหา ดังนี้

กรอกข้อมูลการค้นหาที่ต้องการ

4.1 กรอกข้อมูลคําค้นหาต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหา โดยบอกว่าต้องการตัดหรือต้องการให้แสดงผลคําใด

4.2 เลือกการจัดเรียงข้อมูล โดยจะมีการจัดเรียงตามภาษา จัดเรียงตามพื้นที่ที่ต้องการ จัดเรียงตามเวลา จัดเรียงตามตําแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ จัดเรียงตามชนิดของไฟล์ และลิขสิทธิ์ของข้อมูล

หลังจากกําหนดการจัดลําดับผลลัพธ์การค้นหาของโปรแกรมค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมค้นหาจะแสดงผลลัพธ์จากการกําหนดขอบเขตการค้นหา

แบบทดสอบ

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email