ความหมายและประเภทของเงิน

ความหมายของเงิน

เงิน (Money) คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปตามกฎหมายให้สามารถจ่ายชำระหนี้ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต เงินที่พบเห็นกันโดยทั่วไปอยู่ในรูปของธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดยบนธนบัตรของไทยจะมีข้อความเขียนไว้ว่า “ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย” เงินเป็นสื่อกลางที่พกพาสะดวก ใช้ง่าย จึงทำให้คนนิยมใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ประเภทของเงิน

ในอดีตเคยมีการใช้สิ่งของที่มีค่า หายาก และสังคมยอมรับ เช่น หอย เบี้ย หนังสัตว์ แร่ที่มีค่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่เนื่องจากพกพาไม่สะดวกและแตกหักง่าย จึงมีการพัฒนามาอยู่ในรูปของธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดยธนบัตรพิมพ์จากกระดาษคุณภาพสูงและเหรียญกษาปณ์ผลิตจากโลหะที่มีความคงทน ดังนั้น ทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์จึงมีความคงทนและสะดวกในการพกพา

การจัดทำและนำธนบัตรออกใช้ เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การจัดทำและนำเหรียญกษาปณ์ออกใช้ เป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email