มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ยังมีมารยาทสามารถทำได้ เช่น
1 ไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
2 ใช้ภาษาสุภาพ และใช้คำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
3 ใช้ข้อความที่สั้น กระทัดรัด และเข้าใจง่าย
4 ไม่พูดคุยหรือนินทาผู้อื่น ให้ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
5 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้กับผู้อื่น
6 ในการส่งข้อมูลให้กับผู้อื่น ควรตรวจสอบชื่อผู้รับให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
7 ไม่เผยแพร่ข้อความภาพ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดศิลธรรมอันดีของสังคมไทย

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเราควรใช้ภาษาสุภาพและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นไม่เผยแพร่ข้อความหรือผิด กฎหมายหรือขัดศีลธรรมอันดีของสังคมไทย

การละเมิดสิทธิของผู้อื่นอาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายความเดือดร้อน หรือเสียชื่อเสียง จากการเผยแพร่ข้อความและภาพนิ่งที่ผิดกฎหมายหรือขัดศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email