แหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งที่เที่ยวที่สำคัญหายแห่ง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และที่สร้างขึ้น แต่ละแห่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกัน ที่น่าสนใจ มีดังนี้

๑. ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณตลาดในเมือง นครสวรรค์ จุดเด่นคือ เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำ  “ เจ้าพระยา ” ที่ธรรมชาติบันดาลให้ แม่น้ำสองสี  ปิงและน่านมาบรรจบกัน จากจุดนี้สามารถนั่งเรือไปยัง เกาะกลางลำน้ำเพื่อชมแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน  ระหว่างทางยังสามารถซึมซับ วิถีความเป็นอยู่ของ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาได้ทั้งสองฝั่ง

๒. ศลเจ้าพ่อเทพารักษ์- เจ้าแม่ทับทิม
ที่ตั้งอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ 3 กม. จุดเด่นคือ ตามตำนานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าที่ปกป้องรักษาชาวปากน้ำโพให้รอดพ้นจากโรคระบาดที่คุกคามจนเป็นที่ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และนอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย-จีน และชาวต่างชาติอีกด้วย และเป็นที่มาของต้นกำเนิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพที่เลื่องชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค์

๓. ศาลเจ้าแม่หน้าผา
เรียกทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกห่างจากตลาดปากน้ำโพขึ้นไปตามถนนโกสีย์ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันจึงเรียกว่า หน้าผา ปึงเถ่ากง และปึงเถ่าม่า เป็นเทพเจ้าที่ให้เคารพกราบไหว้ในหมู่คนจีนโพ้นทะเลเป็นชื่อตำแหน่งของเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ที่ให้การคุ้มครองปกปักรักษาผู้ที่อาศัยในเขตคามที่ท่านดูแลอยู่เปรียบเทียบได้กับพระภูมิของไทย

๔. ศาลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ชุมแสง หรือ “ ศาลเจ้าพ่อคลองจระเข้เผือก ” ศาลนี้มีตำนานเล่าขานกันว่า มีขอนไม้ลอยตามลำน้ำน่านวนเวียนทวนน้ำอยู่หน้าศาล เจ้าพ่อได้ประทับฝันให้ชาวบ้านนำขอนไม้นี้ขึ้นมาและนำไปแกะสลักเป็นองค์เจ้าพ่อ และเจ้าพ่อ
จะประทับในไม้แกะสลักนี้ เพื่อปกป้องภัยพิบัติให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพค้าขาย และการเดินทางด้วยความปลอดภัย คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงจัดงานทำบุญใหญ่ๆ ถวายให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง 2 ครั้ง คือ ในวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ ประมาณหลังตรุษจีน 15 วัน
และงานวันสงกรำนต์ ประมาณวันที่ 14 เมษายน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email