วิธีกำหนดรหัสผ่าน

คลิปการสอน

การกำหนดรหัสผ่านให้กับโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ควรใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย การตั้งรหัสผ่านมีแนวทาง ดังนี้

1. ควรเป็นตัวอักษรและตัวเลขที่ผู้ใช้จำง่าย แต่คาดเดาได้ยาก
2. เลือกใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขผสมกันเป็นรหัสผ่าน
3. รหัสผ่านที่ยาวยิ่งมีความปลอดภัย เนื่องจากคาดเดาได้ยาก แนะนำควรไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร
4. ไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกำหนด รหัสผ่าน
5. ไม่ใช้เป็นภาษาที่อ่านได้
6. ไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำกับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์หลาย ๆ อุปกรณ์ เพราะถ้าผู้ไม่หวังดีทราบรหัสผ่านของเราจะทำให้เข้าถึงอุปกรณ์และข้อมูลได้ทั้งหมด

แม้ว่ารหัสผ่านจะทำให้ใช้งานได้เป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ไม่ควรบันทึกรหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วการกำหนดรหัสผ่านจะให้ยืนยันซ้ำว่าต้องการรหัสผ่านตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าลืมรหัสผ่านซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์จะมีวิธีการกำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยการถามคำถามหรือติดต่อกลับมาทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในการกำหนดรหัสผ่านควร ให้ข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน สำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือใช้รหัสผ่านด้วยลายนิ้วมือได้

แบบทดสอบ

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email