แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก

เพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก สิ่งที่เด็กควรกระทำ คือ

  1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่ตนเองพึงได้รับ และปกป้องสิทธิของตนเอง
  2. ไม่ออกนอกบ้านในเวลากลางคืน เว้นแต่ไปกับผู้ปกครอง
  3. หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือการไปที่ต่าง ๆ ตามคำชักชวนของคนแปลกหน้า เพราะอาจถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดี
  4. ระมัดระวังไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นสาเหตุให้มีการประพฤติไปในทางเสียหาย เช่น ไม่เล่นการพนันไม่เสพสารเสพติด ไม่อยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองในที่ลับตา
  5. ไม่คบหากับบุคคลที่อาจชักนำไปในทางเสื่อมเสีย
  6. แจ้งผู้ปกครอง ครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกละเมิดสิทธิ หรือพบเห็นผู้อื่นถูกละเมิดสิทธิ
  7. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูและผู้ปกครอง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email