แนวทางการตรวจสอบมัลแวร์

ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมักพบปัญหาจากมัลแวร์ที่แฝงมากับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง โดยปกติมัลแวร์เหล่านี้มักมีการซ่อนตัวเพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานติดตั้งซอฟต์แวร์ ทำให้ผู้ใช้ไม่รู้ตัวจนกระทั่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ซึ่งหากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นถูกติดตั้งมัลแวร์ ไปแล้วสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

  1. สังเกตความเร็วของอุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติด มัลแวร์มักทำงานช้าลง หรืออุปกรณ์นั้นอาจค้างบ่อยขึ้น
  2. ตรวจสอบความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติดมัลแวร์มักไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเชื่อมต่อได้ช้า
  3. สังเกตความผิดปกติในการใช้งาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติดมัลแวร์บางครั้งอาจจะพบปัญหา เช่น ไฟล์ข้อมูลหายบ่อย มีโฆษณาหรือข้อความแปลก ๆ ขึ้นมา
  4. เรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมัลแวร์ ในปัจจุบันนี้ มีโปรแกรมตรวจจับมัลแวร์หลายโปรแกรมที่เปิดให้ ใช้บริการได้ฟรี
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email