รู้จักกับโปรแกรม Scratch

โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วสามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อม ๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน

  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกม ที่สร้างจาก โปรแกรม Scratch เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจากลิงค์ https://scratch.mit.edu/projects/185346
โปรแกรม Scratch มีแมวสีส้มเป็นตัวละครหลัก
โลโก้ของโปรแกรมเป็นพื้นสีส้ม และมีตัวอักษร S สีขาว ล้อมรอบด้วยกรอบสีส้ม และกรอบสีขาว  

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษา ที่ใช้ในการสร้างชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นโปรแกรมแบบบล็อกที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนคำสั่งของมนุษย์ เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ

การสร้างชิ้นงาน ทำได้โดยการเขียนสคริปต์ (ชุดคำสั่ง) ซึ่งใช้การวางบล็อกคำสั่งเรียงต่อกันเพื่อสั่งให้ตัวละครให้ทำงานต่าง ๆ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ บนเวที

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม free ware  สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวโหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ปัญหา หาคำตอบอย่างเป็นระบบ สามารถแบ่งปันผลงานและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้

กิจกรรมที่ 1.1

Print Friendly, PDF & Email