1.1.1 รู้จักกับโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office)

โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ประกอบด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น

 • โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Word) มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่น ๆ
 • โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่าง ๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ
 • โปรแกรมรับ/ส่งอีเมล (Microsoft Outlook) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สามารถบันทึกรายชื่อผู้ที่เราติดต่อเพื่อความสะดวกในการส่งเมล์ บริหารจัดการเวลา การจดบันทึกและนัดหมายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โปรแกรมสมุดบันทึกดิจิทัล (Microsoft OneNote) เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่ใช้จดบันทึกและเก็บข้อมูล
 • โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ (Microsoft Publisher) เป็นโปรแกรมสำาหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล นามบัตร การ์ดต่าง ๆ
 • โปรแกรม เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (Microsoft Access) เป็นโปรแกรมในการจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management System) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้ามาและยังสามารถพัฒนาแบบฟอร์ม (Form) และสร้างรายงาน (Report)

นักเรียนเคยใช้โปรแกรมอะไรบนคอมพิวเตอร์บ้าง และใช้ทำอะไร?

โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์

     ประวัติความเป็นมา

     Microsoft มาจาก Microcomputer + Software ก่อตั้งโดย Bill Gates และ Paul Allen โดยตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า “จะทำให้โต๊ะทำงานทุกตัว และในทุกบ้านต้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน”

Microsoft Office ได้เปิดตัวในปี 1989 และประกอบด้วย 3 โปรแกรมหลักเริ่มต้น Word, Excel และ PowerPoint

บริษัทไมโครซอฟท์ได้มีการพัฒนาชุดโปรแกรมสำนักงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน คือ

 • โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Word) มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่น ๆ
 • โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่าง ๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ
 • โปรแกรมรับ/ส่งอีเมล (Microsoft Outlook) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการอีเมลเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สามารถบันทึกรายชื่อผู้ที่เราติดต่อเพื่อความสะดวกในการส่งเมล์ บริหารจัดการเวลา การจดบันทึกและนัดหมายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โปรแกรมสมุดบันทึกดิจิทัล (Microsoft OneNote) เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลที่ใช้จดบันทึกและเก็บข้อมูล
 • โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ (Microsoft Publisher) เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล นามบัตร การ์ดต่าง ๆ 
 • โปรแกรม เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (Microsoft Access) เป็นโปรแกรมในการจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management System) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้ามาและยังสามารถพัฒนาแบบฟอร์ม (Form) และสร้างรายงาน (Report)

และบริษัทไมโครซอฟท์ ก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น Cloud-Based ที่เรียกว่า Office 365  ในปี 2011 และเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365 ในปี 2020 โดยผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่าน Browser, Application และ Mobile Application ซึ่งข้อดีของการใช้งานแบบ Online คือ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น พร้อม ๆ กันได้ เช่น แชร์ไฟล์เอกสาร Excel ให้แต่ละคนเข้ามากรอกข้อมูลของตนเองได้ และยังกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ ซึ่งจะประกอบด้วย Microsoft Office คือ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft และ ยังมี ซอฟต์แวร์อื่น ๆ อีก เช่น

 • ซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสาร อย่าง Microsoft Teams
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล อย่าง Power BI
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานอัตโนมัติ อย่าง Power Automate
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนา App แบบ Low Code อย่าง Power Apps
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนงาน อย่าง Planner
 • ซอฟต์แวร์ที่เป็นพื้นที่จัดเก็บไฟล์ อย่าง OneDrive
 • ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ทั้งในระดับ Portal จนถึงระดับส่วนบุคคล อย่าง SharePoint
 • ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ อย่าง Microsoft Streams
 • ซอฟต์แวร์สำหรับการทำ ToDo List อย่าง Microsoft ToDo
 • ซอฟต์แวร์สำหรับการ Chat ในองค์กร อย่าง Yammer

Microsoft Office เป็นแบบการซื้อครั้งเดียว ซึ่งหมายความว่า จะต้องชําระเงินเพียงครั้งเดียวเพื่อรับแอป Microsoft Office สําหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง การซื้อครั้งเดียวจะพร้อมใช้งานสําหรับทั้งพีซีและ Mac และจะไม่มีตัวเลือกการอัปเกรด ซึ่งหมายความว่า ถ้าต้องการเวอร์ชั่นใหม่จะต้องซื้อใหม่ในราคาเต็ม ส่วน Microsoft 365 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่เป็นรูปแบบของการสมัครสมาชิก โดยที่ผู้ใช้งาน จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปี และสามารถเลือกประเภทตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ Microsoft 365 จะมีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้โดยจะมีซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์”) โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work) โดยเราสามารถหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายได้ด้วยวิธีง่ายๆ ก็คือ ซื้อและใช้แต่ซอฟต์แวร์ของแท้เท่านั้น

โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้มีระบบในการจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านต่าง ๆ เป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น

 • google sheets
 • google Slides
 • google Docs

โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 ซื้อครั้งเดียว โดย ชําระเงินเพียงครั้งเดียวเพื่อรับแอป Microsoft Office สําหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง วิธีที่ 2 จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปี และสามารถเลือกประเภทตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ (Microsoft 365) โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้วิธีได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการ ที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น

 • google sheets มีฟังก์ชันการทำงาน คล้ายกับโปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel)
 • google Slides มีฟังก์ชันการทำงาน คล้ายกับโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
 • google Docs มีฟังก์ชันการทำงาน คล้ายกับโปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Word)

และในปัจจุบัน โปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ ยังสามารถทำงานร่วมกันร่วมกันได้แม้จะอยู่คนละพื้นที่ หรือคนละเวลา โดยที่ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกัน

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email