ส่วนขยาย (Extension)

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

บอกวิธีใช้งานของบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง

คลิปวิดีโอ Atom & Max Dance (Real Steel) HD

นักเรียนคิดว่า เราสามารถเขียนสคริปต์ในโปรแกรม Scratch สั่งให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่เราต้องการได้หรือไม่

ในโปรแกรม Scratch จะมีส่วนขยาย (Extension) คือกลุ่มบล็อกคำสั่งต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจากกลุ่มบล็อกคำสั่งหลักทำให้สามารถเชื่อมต่อโปรเจ็กต์ Scratch กับฮาร์ดแวร์ภายนอก (เช่น LEGO WeDo หรือ micro:bit) แหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (เช่น Google Translate และ Amazon Text to Speech) หรือบล็อกที่อนุญาตให้มีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงมากขึ้น เป็นชุดบล็อกคำสั่งที่สามารถใช้เพื่อโต้ตอบกับอุปกรณ์หรือแหล่งข้อมูลเฉพาะ

 • Music คือ ดนตรี เล่นเครื่องดนตรีดิจิทัล เช่น กลอง ทรัมเป็ต ไวโอลิน เปียโน และอื่น ๆ
 • Pen คือ ปากกา วาดบนเวทีด้วยความหนาและสีที่หลากหลาย
 • Video sensing คือ การตรวจจับวิดีโอ ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยกล้อง
 • Text to Speech คือ ทำข้อความให้เป็นเสียงพูด
 • Translate คือ การแปลภาษาโดยแปลข้อความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง
 • Makey Makey คือ ออกแบบอุปกรณ์ให้กลายเป็น ปุ่มกด
 • Micro: bit คือ การเชื่อมต่อโปรเจ็กต์กับบอร์ด Micro: bit
 • Lego Mindstorms EV3 คือ ควบคุมมอเตอร์ รับข้อมูลเซ็นเซอร์จาก Lego Mindstorms EV3
 • Lego BOOST คือ ควบคุมมอเตอร์และรับข้อมูลเซ็นเซอร์จาก Lego BOOST
 • LEGO Education WeDo 2.08 คือ การสร้างด้วยมอเตอร์และเซนเซอร์
 • Go Direct Force & Acceleration คือ การรับรู้การผลัก การดึง การเคลื่อนไหว การหมุน

การใช้งาน คือ เมื่อ เลือกส่วนขยายที่ต้องการ ที่แถบโค้ด (Code) จะเพิ่มกลุ่มบล็อกของส่วนขยายนั้นเข้ามา เช่น เมื่อเลือกส่วน ขยาย Pen มีกลุ่มบล็อกคำสั่ง Pen เพิ่มขึ้นมา

Print Friendly, PDF & Email