วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย

2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุงสั้นประมาณเข่า สวมเสื้อแขนยาวผ่าหน้าติดกระดุมเมื่อไปวัดมักห่มผ้าสไบทับ ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อผ่าหน้าติดกระดุม มีผ้าขาวม้าคาดเอว ถ้าเป็นงานพิธีจะใช้ผ้าขิดพาดบ่า นุ่งผ้าโสร่งหรือผ้าไหมหางกระรอก

2.2 ภาคเหนือ

ผู้หญิงจะสวมเสื้อคอกลมที่ทำจากผ้าฝ้าย นุ่งผ้าซิ่นยาว มีลวดลายสวยงาม ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อม่อฮ่อมย้อมสีครามผ่าหน้านุ่งกางเกงครึ่งแข้ง เรียกว่า เตี่ยวหรือเตี่ยวสะดอ

2.3 ภาคกลาง

ผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนยาวคอตั้ง ห่มสไบแพร นุ่งผ้าซิ่นยาวถึงข้อเท้าหรือนุ่งโจงกระเบนผู้ชายนุ่งกางเกงครึ่งแข้งสวมเสื้อคอกลม ถ้าในงานพิธีจะสวมเสื้อแขนยาวสีขาวคอตั้งนุ่งผ้าม่วงแบบโจงกระเบนหรือกางเกง

2.4 ภาคใต้

ผู้หญิงจะสวมเสื้อสีอ่อน คอกลม แขนสามส่วน ผู้ชายจะนุ่งกางเกงชาวเล หรือนุ่งโจงกระเบน มีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือพาดบ่า นอกจากนี้ยังมีชาวไทยมุสลิม โดยผู้หญิงจะมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อลูกไม้ตัวยาวนุ่งผ้าซิ่นปาเต๊ะ ผู้ชายใส่เสื้อคอตั้ง สวมกางเกงขายาว มีผ้าโสร่ง พันรอบเอวสวมหมวก

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email