ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมลักษณะเดียวกันเข้ามาไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

โดยสรุป เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมลักษณะเดียวกันเข้ามาไว้ด้วยกัน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email