ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Instagram, Twitter เป็นต้น

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

โดยสรุป สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการต่างๆ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email