การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิดไฟล์เก่า

การสร้างไฟล์ใหม่

วิธีที่ 1

การสร้างแฟ้มเอกสาร
 1. ไปที่แฟ้ม (File)
 2. เลือกที่คำสั่งสร้างใหม่ (New)
 3. คลิกเลือกที่เอกสารเปล่า

วิธีที่ 2

การสร้างแฟ้มเอกสาร
 1. ไปที่ไดร์ว D:/
 2. คลิกเม้าส์ปุ่มขวา
 3. เลือกที่คำสั่ง NEW
 4. เลือกที่คำสั่ง Microsoft Word Document

การเปิดไฟล์เก่า

การเปิดไฟล์เก่า
 1. ไปที่แฟ้ม (File)
 2. เลือกที่คำสั่งเปิด (Open)
 3. คลิกเลือกไดร์ว D:/
 4. คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการเปิด

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email