1.1.2 วิธีการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์โปรแกรมสำนักงาน

“เราจะสามารถใช้งานโปรแกรมสำนักงานอย่างถูกต้อง ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างไรบ้าง”

วิธีที่ 1 ซื้อครั้งเดียว โดย ชําระเงินเพียงครั้งเดียวเพื่อรับแอป Microsoft Office สําหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

วิธีที่ 2 จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปี และสามารถเลือกประเภทตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ (Microsoft 365)

วิธีการสร้าง

  1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม
  2. เลือกเอกสารเปล่า (Blank) หรือ เลือกแม่แบบ (Template) ที่ต้องการ

แม่แบบ (Template) คือ รูปแบบหรือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบไว้ แต่ยังไม่มีการใส่เนื้อหาผู้ใช้เพียงแค่ใส่ข้อมูลรายละเอียดเข้าไป แก้ไขเพียงเล็กน้อย ก็สามารถมีไฟล์เอกสารที่สวยงามได้

วิธีการจัดเก็บ

เมื่อต้องการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งานต่อ หรือ เพื่อกลับมาทำงานในครั้งถัดไป สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

  1. ไปที่คำสั่งไฟล์ (File)
  2. เลือกคำสั่งบันทึกเป็น (Save As)
  3. เลือกคำสั่งเรียกดู (Browse)
  4. จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เลือกพื้นที่ ที่ต้องการบันทึกไฟล์
  5. ตั้งชื่อไฟล์
  6. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ
  7. เลือกคำสั่งบันทึก (Save)

วิธีการเรียกใช้ไฟล์โปรแกรมสำนักงาน

Print Friendly, PDF & Email