สร้างเกมไล่ล่า

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

บอกใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนเคยเล่นเกมอะไรมาบ้าง เกมที่นักเรียนเล่น มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

เกม เก็บผลไม้ https://scratch.mit.edu/projects/324249625/

ใน Tutorials บทเรียน Scratch ในหมวดหมู่ของเกม จะมีเกมให้เลือกทำตามขั้นตอนอยู่หลายเกม ให้ผู้เรียนเลือก เกม Make a Chase Game โดยสามารถเลือก พื้นหลัง และตัวละคร รวมทั้งสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมจากบทเรียนได้อย่างอิสระ

ในการเขียนโปรแกรม จะต้องทำการทดลองใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งาน หรือเรียกว่า การดีบัก (Debug) ซึ่ง จะทำให้เรารู้ว่ามีข้อผิดพลาด หรือ Error อะไรเกิดขึ้นอย่างไร และ สคริปต์ บล็อกคำสั่งค่าต่าง ๆ ของตัวแปรเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ตรงจุด ซึ่งวิธีการทดสอบ ควรตรวจสอบด้วยตนเอง และให้ผู้อื่นช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อหาข้อผิดพลาดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Print Friendly, PDF & Email