แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข

แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข

เกมหรือปัญหาหลายปัญหาจะทำางานแบบวนซ้ำและมีเงื่อนไขอยู่ภายในด้วย เช่น การค้นหาของในกล่องจนกว่าจะพบของที่ต้องการ การเก็บขยะต้องเก็บจนกว่าขยะจะหมดการปูกระเบื้องบนพื้นต้องปูจนกว่าจะเต็มพื้นที่

ตัวอย่างที่ 1 การเก็บขยะ

เมื่อเราต้องการเก็บขยะ จะต้องเก็บขยะในบริเวณนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าขยะในบริเวณนั้นจะหมดหรือสะอาดโดยเขียนเป็นขั้นตอนหรือทางคอมพิวเตอร์เรียกว่า อัลกอริทึมและผังงาน ได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 2 การปูกระเบื้องบนพื้นที่ว่าง

ถ้าต้องการปูกระเบื้องเป็นสีเรียงกันไปเรื่อย ๆ คือ แดง น้ำเงิน เหลือง เขียว แดง น้ำเงิน เหลือง เขียว และต้องการปูกระเบื้องเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นจำนวน 15 แผ่น อยากทราบว่าแผ่นที่ 15 จะเป็นกระเบื้องสีอะไร

วิธีแก้ปัญหา

การแก้ปัญหานี้จะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียดคิดหาความสัมพันธ์ต่างๆ โดยการเรียงข้อมูลตามที่โจทย์กำาหนดจะเป็นเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของปัญหานี้ จากการปูกระเบื้องเราสามารถเขียนรูปแบบของกระเบื้องสีต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลอย่างง่ายได้เช่นแทนสีกระเบื้องด้วยตัวเลข

การแก้ปัญหานี้จะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด คิดหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยการเรียงข้อมูลตามที่โจทย์กำหนดจะเป็นเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของปัญหานี้ จากการปูกระเบื้องเราสามารถเขียนรูปแบบของกระเบื้องสีต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูล อย่างง่ายได้ เช่น แทนสีกระเบื้องด้วยตัวเลข

เมื่อพิจารณาปัญหานี้ต่อไป การปูกระเบื้องจะคล้ายกับการนับเลข 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 โดยวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จนครบ 15 ตัวเลข แล้วจะพบว่าการนับครั้งที่ 15 ตรงกับหมายเลข 3 ซึ่งหมายถึงกระเบื้องสีเหลืองนั่นเอง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email