อันตรายจากการใช้งาน

คลิปการสอน

ในยุคปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายมีทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในบ้านหรือในโรงเรียนรวมไปถึง เครือข่ายขนาดใหญ่ เช่น อินเทอร์เน็ต ดังนั้น การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันนี้ อาจมีผู้ไม่หวังดีกำลังเข้าถึงอุปกรณ์ของเราอยู่

บุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำ หรือที่เรียกว่า พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการใช้งาน และมีความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตัวอย่าง เหมี่ยวอ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตพบว่ามีคนที่ไม่รู้จักนัดให้พบกันที่สวนหน้าโรงเรียนจากนั้นคน ๆ นั้น ก็แอบมาขโมยกระเป๋าเงินของเหมี่ยวไป

อันตรายจากการใช้งาน

แบบทดสอบ

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email