การเรียบเรียงและสรุปสาระสำคัญ

การศึกษาหาความรู้ในยุคนี้สามารถทำได้ง่าย ความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะพบกับความรู้ต่าง ๆ มากมายเพียงแค่รู้จักการตั้งคำถามและใช้คำค้นที่เหมาะสม

ตัวอย่าง คำในภาษาไทย

ถ้านักเรียนต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคำกริยากับคำกิริยาอาจทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ใช้คำค้นหา “กริยาและกิริยา” ซึ่งจะพบข้อมูลต่างๆมากมายถ้าเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการจะได้ข้อมูล
ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
  1. จากภาพจะเห็นว่าเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์จะพบข้อมูลมากมาย ซึ่งเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์องค์กรรัฐบาล และมีผู้เชี่ยวชาญในการเรียบเรียงข้อมูล แต่นักเรียนควรศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ ด้วยเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล
  2. ในการค้นหาข้อมูลและศึกษาจากเว็บไซต์ เราควรนำข้อมูลมาสรุปสาระสำคัญด้วย

โดยสรุป การเรียบเรียงและสรุปสาระสำคัญ เป็นการค้นหาข้อมูลด้วยใช้ คำค้นหา แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มาเปรียบเทียบ เพื่อสรุปผลเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email