อัลกอริทึม

แบบทดสอบก่อนเรียน

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

แบบทดสอบหลังเรียน
Print Friendly, PDF & Email