รู้จักกับโปรแกรม SCRATCH

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรม Scratch ได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.