การเปิดใช้งาน PowerPoint

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0

วิธีที่1 1  ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรมได้เลย กรณีที่โปรแกรมอยู่หน้าจอ ( Desktop ) 2  หน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมา วิธีที่2 1 คลิกที่ปุ่ม Start  (มุมล่าง ด้านซ้ายมือ) 2 คลิก All Programs และเลื่อนหา Microsoft Office 2010 3 คลิกเลือกโปรแกรม Microso [ อ่านต่อ ]

ส่วนประกอบ PowerPoint

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0

ส่วนประกอบของหน้าต่างหลักในโปรแกรมPowerPoint มีดังนี้ 1. ปุ่ม Office button คือ ปุ่นรวบรวมคำสั่งท่ใช้งานกับไฟล์งานทั้งหมดเช่นสร้าง ( New ) เปิด  ( Open ) และ  บันทึก ( Save )   2. เป็นแท็บ (กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง [ อ่านต่อ ]

การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้(K) อธิบายความแตกต่างและหน้าที่การใช้งานของโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้ (K) สร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft word) โปรแกรมเพนต์ (Paint) และ โปรแกรมไมโ [ อ่านต่อ ]