การใช้อินเตอร์เน็ต ป.4

24 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม คือ การเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีองค์ประกอบที่สำคัญหลาย ๆ อย่างในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป.4

22 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกัน      มากกว่า 1 เครื่อง เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สำรองข้อมูล รวมถึงการติดต่อสื่อสารได้

15. มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ป.5

18 เมษายน 2020 ครูออฟ 0

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงและทั่วโลก แต่การติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องสื่อสารอย่างมีมารยาท ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ภาษาที่สุภาพ การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งต่อให้ผู้อื่น และไม่เผยแพร่ข้อความหรือภาพ
ที่ผิดกฎหมาย

บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต         บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญดังนี้ 1.บริการด้านการสื่อสาร             1.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ [ อ่านต่อ ]

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

ADSL  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ตามบ้านโดยทั่วไปในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหมุนโมเด็มเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโมเด็มในปัจจุบันสูงสุดได้ไม่เกิน 56 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้อยครั้งที่เราสา [ อ่านต่อ ]

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(Wire internet) และไร้สาย (Wireless Internet)

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

การเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(wire internet)  แบ่งได้ตามความลักษณะของผู้ใช้ได้ดังนี้        1.  การเชื่อมต่อแบบองค์กร ในกรณีนี้ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กร (LAN) อยู่แล้ว การเชื่อมต่อสามารถเอาเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นมาเชื่อมต่อได้เลย จ [ อ่านต่อ ]

หมายเลขประจำเครื่องและโดเมนเนม

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

IP Address : หมายเลขประจำเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกันเลย เรียกว่า IP Address หรือ Internet Address เพื่อใช้เป็นตัวชี้เฉพาะในระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสารภาษาสื่อสารจะใช้ภาษา TCP/IP จะให้หมายเลข IP Address ของ เครื่องต้นทางและปล [ อ่านต่อ ]

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต (INTERNET)

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต  ความหมายของอินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Inte [ อ่านต่อ ]

ความหมายของ Internet และ Intranet

4 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสา [ อ่านต่อ ]