โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

8 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่เขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำได้   เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ ผังงานโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข  

โครงสร้างแบบมีทางเลือก

8 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไขในลักษณะของโครงสร้างแบบ มีทางเลือก เพื่อใช้ในการตัดสินใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก      

โครงสร้างตามลำดับ

8 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

ผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างตามลำดับและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างตามลำดับได้   เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานตามลำดับ ผังงานการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน   ผังงานการคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม

สัญลักษณ์ Flowchart

8 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

สัญลักษณ์ Flowchart คำว่า Flowchart มักนำไปใช้ในทางโปรแกรม กล่าวคือสำหรับคนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจ Flowchart กันเสียก่อน วันนี้บล็อกสัญลักษณ์ของเรา เลยได้นำเสนอ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน Flowchart แสดงกระบวนการทำงานต่างๆ ความหมายต่างๆ ของสัญลักณ์ใน Flowchart นั่นเอง มาดูก [ อ่านต่อ ]

ผังงานและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer programming)

4 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

ผังงาน (flowchart) คือ แผนภาพซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายบ่งบอกว่า ขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะการทำงาน ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ ว่าในการทำงานนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง และมีลำดับอย่างไร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว [ อ่านต่อ ]