การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

23 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เมื่อป้อนค่าความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยมค่าที่ป้อนเข้าไปจะเก็บไว้ในตัวแปรแล้วนำมาประมวลผล ค่าที่ได้จากการประมวลผลจะเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อนำมาแสดงผลทางจอภาพ

บริการบนอินเทอร์เน็ต (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการการเขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยเลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย

การค้นหาข้อมูลที่สนใจ ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำหรับสืบค้นการใช้คำที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบข้อมูล แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในการนำข้อมูลมาใช้

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาได้จากคำหรือข้อความที่ต้องการหา หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบภาพที่ตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบภาพของเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น แล้วเลือกภาพที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อมูลมาใช้

No Image

การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ป.6

6 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการเขียนลำดับขั้นตอนผิดเรียงลำดับคำสั่งผิด การตรวจสอบอาจทำได้โดยการตรวจสอบผลลัพธ์ของการทำงานทีละขั้นตอน

No Image

คลิปการสอน การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ป.6

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การแก้ปัญหาอาจนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ มาใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ดี และทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยอาจเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานมาใช้ หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง

No Image

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การหาร) ป.5

17 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การหาร) จะต้องทำการประกาศตัวแปรไว้สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผล หรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกาย ป.5

10 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

น้ำหนักของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากัน หากจะพิจารณาว่าใครหนักกว่าใคร หรือใครอ้วนกว่าใครจะพิจารณาจากน้ำหนักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาถึงน้ำหนักและส่วนสูงไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการนำ 22.9 คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่

9 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าตัวเลขที่รับเข้าทางแป้นพิมพ์ว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขคู่หรือเลขคี่     โปรแกรมลักษณะนี้สามารถใช้ Scratch เขียนได้เช่นกัน