การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5

2 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามา จากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไป โดยการรับข้อมูล    จะรับผ่านทางหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู     แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เสียง

บทที่1 เที่ยวบ้านคุณย่า ป.4 วิทยาการคำนวณ สสวท.

เที่ยวบ้านคุณย่า ป.4

11 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี
ช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จ ในชีวิตประจำวัน
เราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มากมาย
เช่น การจัดเรียงเสื้อผ้าในตู้ตามขนาดหรือสี
เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย การประกอบอาหารตามสูตร
การหาคำศัพท์ในพจนานุกรม
การขึ้นรถโดยสาร

การเขียนอัลกอริทึม ด้วยภาษาธรรมชาติ

การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

18 เมษายน 2021 ครูออฟ 0

ภาษาธรรมชาติ (natural language) คือ รูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจ หรือเป็นภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันมีรูปแบบภาษาที่ไม่แน่นอนตายตัวและเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ตามเชื้อชาติ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น สำหรับการติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ (artificial language) เพื่อที่ให้สามารถทำความเข้าใจภาษามนุษย์โดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ เป็นการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยจะหาวิธีให้คอมพิวเตอร์สามาร [ อ่านต่อ ]