No Image

ขนาด ป.6

13 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การจัดขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในภาพให้มีความเหมาะสมทำให้เกิดความสมดุล

ความสมดุล ป.6

13 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ความสมดุล คือ ความเท่ากันของสิ่งต่าง ๆ การวาดภาพต้องคำนึงถึงความสมดุลเพื่อให้ภาพมีความสวยงาม