ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต ป.4

18 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ควรสร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ควรสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้จักกาลเทศะ และไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นของส่วนรวม ทุกคนควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการให้ถูกต้องและเหมาะสม

บริการของ Google

บริการของ Google ป.4

18 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้งานด้านการศึกษา แต่ควรใช้งานให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เกิดโทษตามมา

ยูทูบ (Youtube) ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ยูทูบเป็นบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ควรเลือกรับชมสื่อที่เหมาะสม และไม่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย

บริการบนอินเทอร์เน็ต (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการการเขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยเลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย

การค้นหาข้อมูลที่สนใจ ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำหรับสืบค้นการใช้คำที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบข้อมูล แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในการนำข้อมูลมาใช้

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาได้จากคำหรือข้อความที่ต้องการหา หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบภาพที่ตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบภาพของเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น แล้วเลือกภาพที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อมูลมาใช้

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ scratch เบื้องต้น (2)

7 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียงนั้นต้องเริ่มจาก ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ หรือปัญหาว่าเราจะสร้างสรรค์ตัวละครให้มีบทบาทอย่างไร โดยควรกําหนดบทสนทนาให้เข้ากับฉากหลังและสถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างตามหนังสือเรียน หน้า 45เช่น ต้องการให้ตัวละครพูดว่า สวัสดีประเทศไทย และมีเสียง เหมียว ขั้นที่ 2 การวา [ อ่านต่อ ]