การแก้ปัญหา ป.3

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ

การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

29 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล นำไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหา วิทยาการคำนวณ ป.4

25 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้หนังสือเรียนสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 4.2            เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน  &nbsp [ อ่านต่อ ]

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ป.6

17 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การดำเนินการต่าง ๆ ในชีวิตของเรา บางเรื่องราวสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพต่างกัน เช่น การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง การโดยสารรถประจำทางในบางจังหวัดมีรถหลายสาย แต่ไปจุดหมายปลายทางเดียวกันได้ รถแต่ละสายจะวิ่งเส้นทางไม่เหมือนกัน มีจุดจอดไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราต้องเลื [ อ่านต่อ ]

การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์

15 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างหลากหลาย

การแก้ปัญหา ป.5

14 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

ปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบจะมีความแตกต่างกันบางปัญหาอาจมาจากความอยากรู้อยากเห็นหรือการกำหนดคำถามของนักเรียนก็ได้เช่นกัน ปัญหาแต่ละปัญหา อาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ หรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน อาจสรุปได้ว่า การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นเอง

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ป.4

9 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

คลิปวิดิโอการสอน อยู่ด้านล่างนะครับ ในการเรียนรู้และการจัดการความรู้นั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ซึ่ง ในที่นี่ จะใช้รูปแบบของ G5Steps มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เดียวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันตาม STEPS กัน ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล (Gathering) ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ สิ่งที่นั [ อ่านต่อ ]

การแก้ปัญหา ป.4

8 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

มาตรฐานตัวชี้วัดเก็บคะแนน ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย สิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ได้ จากหน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา เป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาพิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือคาดการณ์ [ อ่านต่อ ]