No Image

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ) ป.5

14 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ) จะต้องทำการประกาศตัวแปร
ไว้สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผลหรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

No Image

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.5

5 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ โดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบอัลกอริทึมขึ้นมาก่อน แล้วนำมาเขียนเป็น คำสั่งคอมพิวเตอร์ โดยอัลกอริทึมจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี

No Image

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานของคอมพิวเตอร์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ต้องทำงาน ตามคำสั่งที่มนุษย์ออกแบบขึ้น แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น   และสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้รวดเร็ว การทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องทำงานตามนตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่มนุษย์ออ [ อ่านต่อ ]

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ป.5

27 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า การทำงานของคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามา จากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไป โดยการรับ ข้อมูลจะรับผ่านทางหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออก เช่น [ อ่านต่อ ]

การออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือก

26 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

กิจกรรม ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือกตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ถ้าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วรถติดจะนั่งรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน แต่ถ้ารถไม่ติดจะเดินไปโรงเรียน” มีค่าคะแนน 10 คะแนน