• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การซักและการพับเสื้อผ้า

นอกจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้ว นักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรบ้าง การซักเสื้อผ้าการตากเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า หรือการเรียกเสื้อผ้า เป็นวิธีการในการดูแลเสื้อผ้า อีกประเภทหนึ่ง นอกจากการซักเสื้อผ้าด้วยมือแล้ว ยังมีการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ แล้วเครื่องซักผ้ […]