รู้จักงานบ้าน ป.1

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

คลิปการสอน การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

6 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่

คลิปการสอน การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว

คลิปการสอน การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัย และสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประโยชน์ของการทำงานบ้าน ป.1

24 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข

ประเภทงานบ้าน ป.1

24 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

ทักษะการจัดการงานบ้าน ป.5

19 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ทักษะการจัดการงานบ้านเป็นความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบการทำงานบ้านด้วยตนเอง หรือทำงานบ้านร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน ป.2

19 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

    บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่    ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความสุข

เอกสารสำคัญ

3 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอ [ อ่านต่อ ]

สมบัติส่วนตัว

3 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

นักเรียน มีสมบัติส่วนตัว และเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาโรงเรียนได้ เราจะมีวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างไร 1 ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 2 ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างระมัดระวัง 3 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 4 จัดเก็บสมบัติส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ [ อ่านต่อ ]