• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อของมาประกอบอาหารนักเรียนจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอย่างไรกับอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก 1. นักเรียนชอบรับประทานผักหรือไม่2. ผักที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง3. นักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมผักอย่างไร