7. การจัดตำแหน่งกลุ่มข้อความ

    การจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่ตามตำแหน่งตามรูปแบบเอกสารที่ต้องการมีขั้นตอนการทำโดยการคลุมข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่งและทำการคลิกเลือกปุ่มคำสั่งดังนี้

        1.) การจัดข้อความชิดด้านซ้ายคลิกเลือกที่ปุ่มคำสั่ง

        2.) การจัดข้อความชิดด้านขวา

        3.) การจัดข้อความอยู่กึ่งกลางเอกสาร

        4.) การจัดข้อความให้กระจาย 

        5.) การจัดข้อความกระจายแบบภาษาไทย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com