5. การปรับคุณลักษณะของข้อความ

การปรับปรุงคุณลักษณะของข้อความเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความด้วยการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.) Drag เมาส์คลุมข้อความที่ต้องการการตกแต่งจะปรากฏ มินิทูลบาร์ (Mini Toolbar) ขึ้นโดยอัตโนมัติให้ เลือกใช้ตามต้องการเครื่องมือ Mini toolbar เป็นแถบเล็กๆ ที่เก็บคำสั่งใช้งานบ่อยๆ จะแสดงหรือผู้ใช้ เลือกข้อความที่ต้องการแต่คำสั่งจะแสดงแบบจางๆ เมื่อคลิกเข้าไปใกล้คำสั่งจะแสดงชัดขึ้นสามารถ ใช้คำสั่งได้ทันที

2.) คลิกปุ่มเครื่องมือบนทูลบาร์ ที่ปรากฏหรือใน Tab Home ที่ปุ่ม Font คลิกปุ่มจะปรากฏ Dialog Box ของFont ให้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม

3.) เมื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปรับคุณลักษณะของข้อความ  Microsoft office Word 2013

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com