2. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office Word

จะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft office Word 2013

เลขที่

ชื่อส่วนประกอบ

หน้าที่

1

File (แฟ้ม) ศูนย์รวมคำสั่งสำหรับจัดการไฟล์ เช่น Save (บันทึก) Open (เปิด) New (สร้างไฟล์ใหม่เป็นต้น)

2

Quick Access Toolbar (แถบเครื่องมือด่วน) แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ โดยโปรแกรมกำหนด ค่าเริ่มต้นให้ แต่สามารถเพิมเติมได้

3

Title Bar (แถบชื่อเรื่อง) แถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์

4

Ribbon (ริบบอน) แถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ โดยจะเก็บรวบรวมคำสั่ง ไว้เป็นหมวดหมู่

5

Cursor (เคอร์เซอร์) เครื่องหมายแสดงจุดเริ่มต้นการพิมพ์เอกสาร

6

Program Windows Controls (แถบควบคุมวินโดวส์) ปุ่มจัดการหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับ ย่อ ขยาย และปิด

7

Scrollbar (แถบเลื่อน) แถบสำหรับเลื่อนหน้าจอ

8

Status Bar(แถบสถานะ) แถบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น จำนวนหน้า จำนวนคำ และภาษาที่ใช้พิมพ์

9

View Shortcuts (แถบมุมมองเอกสาร) ปุ่มกำหนดมุมมองการแสดงผลของเอกสาร

10

Zoom Controls (แถบย่อ/ขยายเอกสาร) ปุ่มปรับขนาดการแสดงผลของเอกสาร  ย่อหรือขยาย
คลิกรูป หรือเครื่องหมายบวก + หมายถึง ขยายเอกสาร
คลิกรูป หรือเครื่องหมายลบ – หมายถึง ย่อเอกสาร
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com